ДНЗ №28 | Бердичів
ДНЗ №28 | Бердичів

2021-09-08 07:27:14: Звіт керівника за 2020-2021 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т


завідувача дошкільного навчального закладу

 

(ясла-садок) комбінованого типу № 28

 

 

 

Пойдіної Лесі Володимирівни

 

 

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах 

 

 

 

 

 

2021 р.

м. Бердичів

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".


Мета:


Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

 

Завдання звітування:


1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.


2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 


Порядок денний:


Вибори голови та секретаря зборів.


Вибір лічильної комісії


Звіт завідувача ДНЗ Пойдіної Л.В.


Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).


Голосування. 

„Кращий спосіб зробити дітей хорошими – 

зробити їх щасливими”

Оскар Уайльд.


Замислюючись над сутністю своєї щоденної роботи і над тим як прозвітувати перед своїм колективом я недаремно звернулася до слів англійського письменника, оскільки вони передають мої внутрішні прагнення.

Результати роботи дошкільного закладу можуть бути успішними завдяки багатьом складовим, але на мою думку, одним із вирішальним є створення хорошої матеріальної бази та наявність колективу однодумців, які підтримують прагнення і наміри керівника.

Впевнена, що кожен керівник повинен вміти бути лідером для команди і для окремих працівників. Керівник навчального закладу проводить такі важливі процеси, як модернізація і розвиток освіти. У цій діяльності неможливо на сучасному етапі без організації педагогічного менеджменту. Лідерство і менеджмент терміни, які нерозривно пов’язані між собою. Але між ними є таки різниця.

Саме на таких засадах я намагаюся будувати роботу нашого закладу, організовувати, надихати та спрямовувати роботу ввіреного мені колективу. Час потребує педагога-новатора, прибічника педагогіки нового часу, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, замінювати віджите новим. Розуміючи цю важливу місію, постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюся всім новим, намагаюся рухатися у ногу з часом.

Дошкільний навчальний заклад № 28 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу законів “Про працю”

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

- Програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ЗДО № 28 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку; формування основ здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей


Головна мета педагогічного колективу – здорова і щаслива дитина, забезпечення гармонійного розвитку малят як неповторної і творчої особистості.


Головний закон ЗДО "Казка": 

"Люби дитину такою як вона є, допоможи їй стати кращою". 

Головний принцип роботи: "Спочатку любити - потім навчати!"


Мережа та контингент закладу

За проектною потужністю ЗДО «Казка» розрахований на 300 місць. На кінець підзвітного року контингент вихованців склав 365 дітей. У закладі функціонує 13 груп: 2 групи для дітей раннього віку, 9 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи для дітей з вадами мови. Групи комплектувалися протягом серпня-жовтня 2020 року.

Списковий склад дітей у групах не перевищує 25-30 дітей. Щоденне відвідування коливається у межах 16-26 дітей в одній групі.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти із сімей працівників, службовців та підприємців.


Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

 

Кадрове забезпечення

Навчання та розвиток дітей у закладі забезпечують 71 правник – 36 педагогів, з них – завідувач, вихователь-методист, 2 вчителі-логопеди, практичний психолог, керівник гуртка, 3 музичних керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 26 вихователів, 35 осіб молодшого обслуговуючого персоналу, 2 медичних працівники.

Освітній рівень педагогів:

Повну вищу освіту мають 19 педагогів, базову вищу — 7 педагогів, неповну вищу – 12 педагогів, 7 педагогів навчаються у ВНЗ.


Кваліфікаційний рівень педагогів:

1 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

2 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

5 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

1 – звання «вихователь-методист»

9 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

1 – 12 тарифний розряд

17 – 11 тарифний розряд

7 – 10 тарифний розряд

2 – 9 тарифний розряд


Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення професійної майстерності та підлягають атестації.

Для постійного професійного зростання педагогів у 2020-2021 навчальному році адміністрацією продовжували створюватися умови та було організовано ряд заходів.

Курси підвищення кваліфікації пройшли – 10 педагогів.

Атестовано – 6 педагогів.

Проведено діагностування професійної підготовки педагогів.

Проведено ряд тематичних консультацій.

Протягом року працювала педагогічна рада.


 • Засідання педагогічних рад в закладі були підпорядковані пріоритетним освітнім завданням на 2020-2021 навчальний рік:
 • «Основні пріоритетні завдання освітнього процесу В ДНЗ в 2020-2021 н.р.» (22.09.2020 р.)
 • «Формування у дошкільників екологічного мислення засобами діяльнісного патріотизму через призму сталого розвитку»
 • (25.11.2020 р.)
 • «Виховання у дошкільників морально-етичних якостей особистості засобами народознавства» (24.02.2021 р.)
 • «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників за допомогою елементів мнемотехніки в освітньому процесі ЗДО» (19.05.2021р.)

Педагоги закладу молодших, середніх та старших взяли участь у «ІІІ Всеукраїнському занятті доброти», організованому фондом «Щаслива лапа».

Протягом року педагоги ЗДО № 28 були активними учасниками Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення Play Fest - 2021 «Книга, що оживає», де представили свій проєкт « Чарівний світ казки».

 • Семінари-практикуми, що проводились в закладі сприяли підвищенню рівня та розширенню знань педагогів про інноваційні технології, як засіб підвищення якості освітнього процесу в ДНЗ, де педагоги мали змогу переглянути заняття із використанням інноваційних технологій та методик (Кубик Блума, мнемотаблиці, круги Ліллуя). Під час другого семінару практикуму педагоги ознайомилися із інтеграцією ЛЕГО в освітньо-виховний процес, де за допомогою тренінгу педагоги апробувати нові підходи до організації

 • Упродовж звітного періоду чітко відслідковувалася тенденція щодо стабілізації педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.

7 пед працівників звільнились 2 пед працівники пішли у декретну відпустку на зміну їм прийшли 3 молодих спеціалісти та 1 досвідчений педагог. 2 педагогів пішли у декретну відпустку.

Приємно відмітити, що з декретної відпустки повертаються наші молоді, але перспективні вихователі.

Вживаються заходи щодо доцільної розстановки педагогічних кадрів для забезпечення ефективної цілеспрямованої та командної роботи.

Звільнено 2 людей адмін.-тех персоналу

Натомість прийнято – 2.Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення 

дошкільною освітою дітей 5-річного віку.


Протягом року було вжито заходів щодо охоплення усіх дітей мікрорайону 5-річного віку дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу по ДНЗ №16/од/01-08 від 28.05.2021 р «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2021 році», річного плану роботи ДНЗ №28, з метою забезпечення якісного своєчасного обліку дітей дошкільного віку мікрорайону, для прогнозування мережі груп дошкільного навчального закладу відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку громадян. Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від року до шести років у 2020 році становила 455 дітей.

Із них виховується в ЗДО № 28 190 дітей, а 132 дошкільнят в інших навчальних закладах

Дітей 5-річного віку— 89, усі діти охоплені різними формами здобуття дошкільної освіти.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. З батьками проводились бесіди, зустрічі у консультативному центрі, надавались консультації спеціалістів.

 

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у освітній процес.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2020-2021 навчального року було придбано методичні посібники, дидактичні ігри, іграшки на суму 8 820 грн, проведена підписка електронних фахових журналів 5 834 грн.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику методику Н.Гавриш, К.Крутій, елементи методики Л. Шелестової, технологію використання кубиків Нікітіна.

Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. Вважаю, що головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Хочу виразити задоволення тим, що переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експериментувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

Приємно відзначити, що на даний час наш дошкільний заклад приймає участь в проекті Департаменту Спільнот навчання через гру the LEGO Foundation. В листопаді 2017 року ми отримали набори LEGO DUPLO LEGO SISTEM та набори SIX BRIX для кожної дитини в закладі. Дана інноваційна технологія ефективно та продуктивно використовується усіма педагогами закладу.

За участь у Всеукраїнському архітектурному фестивалі гри, навчання і натхнення Play Fest 2021 у дитячому проєкті «Книга, що оживає» Дошкільний заклад отримав Диплом за перемогу в номінації «Чарівний світ казкових історій».

У всіх вікових групах запроваджено використання сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі ЗДО. Таким чином вихователі впроваджують:

«Використання педагогіки М. Монтессорі у вихованні дітей раннього віку» (вихователі: О.А. Паламарчук, В.В. Штоюнда, Д.С.Мулярчук, Є.О. Огороднічук);

«Коректурні таблиці за методикою К. Крутій та Н.Гавриш» - вихователі А.М. Паламарчук, А.І. Бейдик);

Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти «Мнемотехніка» (вихователі І.І. Томашова, Т.С. Семенюк);

«Екологічне виховання дошкільників за творами В.Сухомлинського» (вихователі А.Д. Солоп, А.О. Шепетюк);

«Методика використання схем – моделей для навчання дітей описовим розповідям» (вихователі К.Л. Новіцька, Е.С. Слюсар);

«Використання кольорових паличок Кьюінзенера» (вихователі: Н.Л. Конторчук, Г.С. Осавлюк);

«Чудеса на піску» (вихователі: Н. І. Кугай, В.С. Андрєєва);

«Кільця Луллія» (вихователі Н.О. Янкова, Л.М. Тункевич).

За допомогою використання даних методик та технологій педагоги розвивають логічне мислення дітей, збагачують їх досвід та урізноманітнюють освітній процес.

 

Організація різних форм гурткової роботи.

 

У 2020 – 2021 навчальному році у закладі дошкільної освіти № 28 «Казка» функціонували 3 загальносадових та 8 групових гуртків. Гуртки представлені у двох напрямках: пізнавальний та художньо – естетичний, метою яких є створення умов для розвитку творчих та інтелектуальних здібностей дітей з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості відповідно Базового компонента дошкільної освіти


Гурткова робота в закладі дошкільної освіти складає невід’ємну частину освітнього процесу. Педагоги закладу розробили власні гуртки та переконалися у їх ефективності для всебічного розвитку дітей дошкільного віку.

У ЗДО № 28 «Казка» функціонують такі види гурткової роботи:

- загальносадові гуртки:

«Маленькі музики»(традиційні та нетрадиційні музичні інструменти) – музичний керівник Ж.Б.Кузнецова;

« Веселі черевички» (хореографічний гурток) - музичний керівник Г.В.василяускас;

«Веселі пружинки» (Елементи аеробіки) – інструктор з фізкультури Л.В. Цьолко;

«Rainbow» (англійська мова ) – керівник Т.О. Моісєєва (англійська мова)

та групові:

«Читайлик» (за методикою Л.Шелестової «Вчимося читати») – вихователі І.Ю. Крутій, І.В. Пащенко;

«Чарівні кружечки» - (оригамі з кружечків) – вихователі Н.О.Янкова, Л. М. Тункевич;

«Читалик з використанням ЛЕГО-технологій» - вихователі О.В. Голяк, С.С. Осаулюк;

«Чарівне тісто» - вихователь Д.Л. Громова;

«Паперові фантазії» - вихователі Н.Л. Конторчук, Г.С. Осавлюк;

«Чарівний пензлик» (нетрадиційні техніки малювання) – вихователі Н.І. Кугай, В. С. Андрєєва.

 

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу.


Залучення додаткових джерел фінансування.


Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Для належного функціонування закладу протягом 2020-2021 навчального року активно залучалися спонсорські та благодійні внески. Завдання адміністрації полягає у оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні фінансового ресурсу. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти і знання нормативно-правової бази щодо їх залучення та використання.

Завдяки активній діяльності педагогів закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2020-2021 навчальному році значно покращилась. Підчас підготовки до нового 2021-2022 навчального року та протягом звітного періоду зроблено наступне :

 

Види робіт

Благодійна допомога, грн

Бюджетні кошти, грн

 


Встановлення вітражних віконних блоків


100 000Встановлення фільтрувальної системи на харчоблоці закладу


50 000Встановлення міжкімнатних дверей в кабінетах: медичному, ізоляторі, діловода14 800
Придбання тюлі в групові осередки та галереї


9 300Група «Золота рибка»:

меблі

стілешниця

мийка

сантехніка

плитка, клей, шпалери2 500

800

1 500

1 050

2 800
Група «Калинонька»:

мийка б/у

сантехніка

люстри

шпалери, багети, фарба

стіл письмовий


400

507

1 720

2 470

400
Група «Горобинка»

кухонні меблі (тумба, сушка)

чистка подушок

фарба

посуд (чайники для ІІІ страви)


2 700


1 500

194

600
Група «Сонечко»

кухонні меблі тумба

шафа

фарба


1 600

3 950

350
Група «Зернятка»

встановлення вхідних дверей у групову кімнату

посуд


3 705153
Група «Квіткова галявина»

кухонні меблі: сушка, тумба

сантехніка1 040

1 347
Група «Жовтенькі курчатка»

педагогічна шафа

шпалери, клей, багети

цемент, крейда, клей

фарба водоемульсійна

лінолеум


4 200

2 860

1 835

640


5 762

6 417Група «Суничка»

кухонні меблі

мийка, сантехніка

фарба, клей, розчинник

лінолеум


4 850

1 500

648

200
Група «Лісова пісенька»

тумба кухонна

ремонт туалетної (плитка, клей, фарба)

встановлення вхідних дверей у групову кімнату


1 870


2 180


3 705
Група «Бджолина сімейка»

тюль в групову кімнату

фарба, пензлі

порожки на лінолеум

сантехніка


3 225

405

975

160
Група «Сонячні промінчики»

кухонні меблі (тумби, сушки)

лінолеум


4 410


748
Група «Пташине гніздечко»

самоклеючі плити

бойлер


1 200

3400
Група «Зірочка»

кухонні меблі

лінолеум, плінтус, поріжок

сантехніка


6 000


496

200
Інвентар для прибирання території:

віники, граблі, лопати

бензин1 500

1 000
Миючі, чистячі, дезинфікуючі засоби

7 295

1 620

7 309Матеріали для ремонту (лак паркетний, сатенгіпс)


1 140

592Канцелярія

Катриджі, фарба для принтерів

2 220


1 450
Аналіз води, піску

1 047
Вогнегасники


2 250Тюль 1.6Х4 3 шт

1 548
Ковдри дитячі 29 шт

7 250
Бойлер на кухню

3 700
Сукня «Незалежність», спіднички для дівчаток


1 912 

ВСЬОГО:

122 335 

182 770 

 


Активне осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий лише за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників освітнього процесу.


Під час планової перевірки Держпродспоживслужби приписом від 03.02.2021р № 16-02/10 визначено наступні заходи, які потрібно усунути першочергово:


Провести ремонт підлоги в спальні ясельної «А» групи, в мийних молодшої «В», середньої «Б», у групових старшої «Б», середньої «В», логопедичної «Б» груп

Забезпечити накриття пісочниць на групових майданчиках у нічний час, організувати лабораторний контроль піску на наявність яєць гельмінтів у теплу пору року, з квітня по жовтень, 2 рази впродовж всього періоду

Забезпечити заклад достатньою кількістю мʼякого інвентарю (покривал)

Огородити опалювальні прилади деревʼяними або металевими решітками

Обладнати господарські шафи для зберігання прибирального інвентарю в санвузлах групових

Замінити сушарки для столового посуду , що уражені корозією, не використовувати пластмасовий посуд

Забезпечити працівників закладу достатньою кількістю спецодягу, що відповідає санітарним вимогам

Деякі заходи ми запланували до усунення під час ремонтних робіт, а деякі заходи будуть усунені за наявності фінансування.
Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ЗДО №28 з шкідливими умовами праці, яким проводиться доплата у розмірі 10 % від посадового окладу.

В закладі ведеться систематична робота щодо безпеки життєдіяльності працівників: видаються накази, проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах, батьківських зборах та конференціях.


Спільно із профспілковим комітетом протягом року створювалися заходи щодо соціального захисту, зміцнення здоров’я педагогічних працівників:

5 працівникам надавалася матеріальна допомога у зв’язку із втратою ріних;

19 працівникам надавалася матеріальна допомога у зв’язку із захворюванням на коронавірусну хворобу COVID-19 у сумі 10 000 грн;

1 працівник закладу оздоровився в санаторії «Райдуга» м. Волочиськ;

з працівниками закладу були організовані: екскурсія до смт Володарка, м. Біла Церква, екскурсія та оздоровлення у Карпатах, перегляд вистав українських драматичних театрів у будинку культури та у нововідродженому театрі.

Одним із досягнень колективу «Казки» цьогоріч, було підкорення найвищої гори України – Говерли.

Велику увагу у своїй роботі приділяю створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях.

У дошкільному навчальному закладі були проведені Місячник знань дітьми правил безпеки життєдіяльності та тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. Метою проведення місячника знань дітьми правил безпеки життєдіяльності та тижня безпеки є поліпшення якості освітньо - виховної роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; формування у кожного вихованця активної життєвої позиції щодо безпечної поведінки вдома, на вулиці, у дитячому садку; збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя здобувачів освіти, а також вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя та здоров’я під час небезпечних ситуацій. Педагоги закладу піклуються про те, щоб проведені заходи допомогли познайомили дітей з основними принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному й соціальному середовищі, спрямованими на збереження життя й зміцнення здоров’я; навчили методам самозахисту в умовах існування загрози для життя.

Літній період з 19.07 по 31.08.2021р в ЗДО № 28 «Казка» був організований відповідно до наказу по ЗДО від 27.05.2021 № 15/од/01-08 «Про організацію роботи закладу в літній період», законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положення «Про дошкільний навчальний заклад», листа МОНМС України від 16.03.2012 року №1/9-198 "Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період", Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів затвердженого наказом МОЗ України від 24 березня 2016 року № 234, наказом Управління освіти і науки Бердичівської міської ради від14.05.2021р. № 110/01-04 «Про організацію роботи закладів дошкільної освіти Бердичівської МТГ у літній період» з метою ефективної діяльності закладу дошкільної освіти у літній період та забезпечення повноцінного літнього відпочинку дітей в організованих умовах закладу дошкільної освіти.

.

Додаток 1.


Аналіз харчування дітей за 2020-2021 н.р.

Робота з організації харчування дітей ЗДО №28 здійснювалася згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227. З травня місяця 2021 року вступає в дію нова постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Поки що вона набуває чинності і всі нормативні документи у розробці.


Усі продукти харчування, що надходять до ЗДО №28 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Комірником Шемет М.М. та сестрою медичною старшою Орликівською Ю.В. ведеться суворий контроль за якістю продуктів, що поставляються у заклад.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ЗДО є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Плановою перевіркою Держпродспоживслужби відповідно до припису від 18 січня було встановлено певні недоліки, а саме:

забезпечити контроль за організацією харчування та роботою харчоблоку.

Приймати у заклад продукти харчування за наявності відповідних супровідних документів.

Дотримуватись поточності виробничих процесів. Зберігати продукти харчування з дотриманням товарного сусідства, термінів та умов зберігання.

Налагодити ведення облікової документації по організації харчування


Дані недоліки були прийняті до уваги та негайно усунені, посилено контроль за прийманням продуктів та дотриманням товарного сусідства зберігання продуктів.

Сестра медична старша Орликівська Ю.В. веде документацію щодо харчування дітей, разом з комірником та кухарем складає меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 28 ведеться на достатньому рівні.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей.

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

Планова перевірка щодо додержання та виконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки проводиться систематично інспекторами Бердичівського міськрайвідділу Управління ДСНС, так 28.01.2021р головним інспектором, майором служби цивільного захисту Волошиним Олександром Володимировичем в ДНЗ № 28 було проведено плановий захід державного нагляду щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки.

У ході перевірки було виявлено (припис від 04.02.2021р № 23):

 • Будівлю та приміщення ДНЗ обладнати системами протипожежного захисту
 • Приміщення елекрощитової відділити протипожежними перешкодами (протипожежними дверима) відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 Державні будівельні норми. Пожежна безпека обʼєктів будівництва
 • Пожежні кран-комплекти № 1, 2, 4 не укомплектовані пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом.

Деякі заходи були усунені негайно, а деякі заходи будуть усунені за наявності фінансування.Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.

Для виявлення дітей пільгового контингенту при прийомі дітей до закладу та у вересні-жовтні 2020р було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ЗДО №28. Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки, дітей, учасників АТО та ООС. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

В ЗДО №28 дітей з багатодітних сімей— 18.

Сім’ям надавались консультації практичного психолога, соціального педагога та вчителів-логопедів.

Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III; рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 17.04.2020 № 89 «Про встановлення розміру вартості харчування дітей у закладах освіти міста» в дошкільному навчальному закладі звільняються від плати за харчування діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Таких дітей з малозабезпечених сімей в закладі станом на 03.07.2021р налічується 18.

Дітей учасників АТО у закладі виховується 35. Їм також забезпечене безкоштовне харчування за рішенням міської ради.

Також у закладі перебуває 1 дитина переселенець з Донецької області.
Стан дитячого травматизму

Протягом 2020-2021 навчального року робота в закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травмавтизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та фомуванню здорового способу життя.

За період 2020-2021 навчального року не було зафіксовано жодного випадку травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в закладі дошкільної освіти № 28 проведено ряд заходів, а саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За минулий навчальний рік кількість усних звернень склала 129 із них 110 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад, 9 щодо працевлаштування, 2 звернення щодо переведення дитини з групи в групу, 2 звернення щодо урегулювання питань плати за харчування, 6 звернень щодо вибуття дітей із закладу. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.


Фотозвіт

Натисніть, щоб переглянути оригінал зображення

До Всіх Новин

Наша Адреса:

м. Бердичів,
вул. Руська 26
E-mail: kazka28@ukr.net
E-Адреса: http://dnz-kazka.org.ua

Телефони для довідок:

+38 (04143) 21366
+38 (04143) 26066
+38 (067) 3961123

Ми в соціальних мережах:
Copyright © 2016-2021. Всі права захищено.