ДНЗ №28 | Бердичів
ДНЗ №28 | Бердичів

Директор: Звіт завідувача ДНЗ № 28 за 2019-2020 н.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т

завідувача дошкільного  навчального закладу

 

(ясла-садок) комбінованого типу № 28

 

 

 

Пойдіної Лесі Володимирівни

 

 

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

 

 

 

 

 

 

2020 р.

м. Бердичів

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед колективом та громадськістю".

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибір лічильної комісії

Звіт завідувача ДНЗ Пойдіної Л.В.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Таємне голосування.

 

„Кращий спосіб зробити дітей хорошими – 

зробити їх щасливими”

Оскар Уайльд.

      Замислюючись над сутністю своєї щоденної роботи і над тим як прозвітувати перед своїм колективом я недаремно звернулася до слів англійського письменника, оскільки вони передають мої внутрішні прагнення.

Результати роботи дошкільного закладу можуть бути успішними завдяки багатьом складовим, але на мою думку, одним із вирішальним є створення хорошої матеріальної бази та наявність колективу однодумців, які підтримують прагнення і наміри керівника.

Впевнена, що кожен керівник повинен вміти бути лідером для команди і для окремих працівників. Керівник навчального закладу проводить такі важливі процеси, як модернізація і розвиток освіти. У цій діяльності неможливо на сучасному етапі без організації педагогічного менеджменту. Лідерство і менеджмент терміни, які нерозривно пов’язані між собою. Але між ними є таки різниця.

Саме на таких засадах я намагаюся будувати роботу нашого закладу, організовувати, надихати та спрямовувати роботу ввіреного мені колективу.  Час потребує педагога-новатора, прибічника педагогіки нового часу, здатного вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, замінювати віджите новим. Розуміючи цю важливу місію, постійно підвищую свій професійний рівень, цікавлюся всім новим, намагаюся рухатися у ногу з часом.

Дошкільний навчальний заклад № 28 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України

- Закону України « Про освіту»

- Закону України “Про дошкільну освіту”

- Базового компоненту дошкільної освіти

- Закону України “Про охорону праці”

- Закону України “Про цивільну оборону”

- Закону України “Про дорожній рух”

- Закону України “Про відпустки”

-Положенням про дошкільний навчальний заклад України

- Кодексу законів  “Про працю”

- Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

- Програми розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

А також, відповідно власного Статуту, та річного плану роботи дошкільного закладу.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ № 28 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення сприятливих умов для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку; формування основ здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров'я, розвиток творчих здібностей та інтересів дітей

Головна мета педагогічного колективу – здорова і щаслива дитина, забезпечення гармонійного розвитку малят як неповторної і творчої особистості.

Головний закон ДНЗ "Казка": 

"Люби дитину такою як вона є, допоможи їй стати кращою". 

Головний принцип роботи: "Спочатку любити - потім навчати!"

Мережа та контингент закладу

За проектною потужністю ДНЗ  «Казка» розрахований на 300 місць. На кінець підзвітного року контингент вихованців склав 365 дітей. У закладі функціонує 13 груп: 2 групи для дітей раннього віку, 9 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи для дітей з вадами мови. Групи комплектувалися протягом серпня-жовтня 2018 року.

Списковий склад дітей у групах не перевищує 30-35 дітей. Щоденне відвідування коливається у межах 16-26 дітей в одній групі.

Контингент батьків переважно соціально благополучний, переважають діти із сімей працівників, службовців та підприємців.

Вжиті заходи щодо забезпечення ДНЗ №28 кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

 

Кадрове забезпечення

Навчання та розвиток дітей у закладі забезпечують 72 правники – 35 педагогів, з них – завідувач, вихователь-методист, 2 вчителі-логопеди, практичний психолог, керівник гуртка, 2 музичних керівники, 1 інструктор з фізичної культури, 25 вихователів, 34 особи молодшого обслуговуючого персоналу, 2 медичних працівники.

Освітній рівень педагогів:

Повну вищу освіту мають 21 педагог, базову вищу — 4 педагоги, неповну вищу – 9 педагогів, 7 педагогів навчаються у ВНЗ.

Кваліфікаційний рівень педагогів:

3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»

4 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»

1 – звання «вихователь-методист»

10 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

6 – 11 тарифний розряд

7 – 10  тарифний розряд

1 – 9  тарифний розряд

Згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення професійної майстерності та підлягають атестації.

Для постійного професійного зростання педагогів у 2018-2019 навчальному році адміністрацією продовжували створюватися умови та було організовано ряд заходів.

Курси підвищення кваліфікації пройшли – 5 педагогів.

Атестовано – 8 педагогів.

Проведено діагностування професійної підготовки педагогів.

Проведено ряд тематичних  консультацій.

Протягом року працювала педагогічна рада.

Проведено ряд відкритих переглядів та проведено 2 засідання циклових методичних комісій для вчителів-логопедів в листопаді 2018р та вихователів молодших груп в березні 2019р.

В грудні 2018 на базі закладу проведено семінар-обмін досвідом між учасниками проекту «Сприяння освіті» Житомирського регіону на тему: "Машина часу. Назад у майбутнє" в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та the LEGO Foundation.

В листопаді 2018 року на базі закладу проведено конкурс-огляд художньої самодіяльності закладів дошкільної освіти.

У січні 2019 року творча група закладу прийняла участь у фестивалі «Різдвяна зірка» та були відзначені дипломом І ступеня.

Також педагоги закладу приймали участь в педагогічній виставці «Сучасна освіта Житомирщини 2019». Методичні розробки Марковської М.Л.  були відзначені дипломом ІІ ступеня, а практичний посібник Левандовської А.М. відзначено дипломом ІІІ ступеня.

Педагоги закладу разом із дітьми та батьками приймали участь в Архітектурному фестивалі, за що отримали диплом у номінації «Майбутнє в сьогоденні».  

Упродовж звітного періоду чітко відслідковувалася тенденція щодо стабілізації педагогічного колективу. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу відзначалася позитивною результативністю.

7 пед працівників звільнились  3 пед працівники пішли у декретну відпустку на зміну їм прийшли 2 молодих спеціалісти та 2 досвідчені педагоги.

Приємно відмітити, що з декретної відпустки повертаються наші молоді, але перспективні вихователі

Вживаються заходи щодо доцільної розстановки педагогічних кадрів для забезпечення ефективної цілеспрямованої та командної роботи.

Звільнено 5 людей адмін.-тех персоналу

Натомість прийнято – 4.

Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку.

Протягом року було вжито заходів щодо охоплення усіх дітей мікрорайону 5-річного віку дошкільною освітою.

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст..19), «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст..32), на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», наказу управління освіти і науки виконкому Бердичівської міськради від 16.05.2018р № 231/01-06 наказу по ДНЗ №13/од/01-08 від  25.05.2018 р «Про організацію обліку дітей дошкільного віку у 2018 році», річного плану роботи ДНЗ №28, з метою забезпечення якісного своєчасного обліку дітей дошкільного віку мікрорайону, для прогнозування мережі груп дошкільного навчального закладу відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти, в закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом.

Членами робочої групи складено списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку громадян. Створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей дошкільного віку на основі списків.

Загальна кількість дітей дошкільного віку від року до шести років у 2018 році становила 549 дітей.

Із них виховується в ДНЗ № 28 225 дітей, а 68 дошкільнят в інших навчальних закладах

Дітей 5-річного віку— 81: з них не відвідують дошкільні заклади 4 дитини.

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. З батьками проводились бесіди, зустрічі у консультативному центрі, надавались консультації спеціалістів.

 

Вжиті заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

В зв’язку з процесами модернізації дошкільної освіти великої уваги набуває створення сприятливих умов для розвитку дитини. Цьому сприяє впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичним підписним виданням, сучасним дидактичним матеріалом. На початок 2018-2019 навчального року було придбано методичні посібники, дидактичні ігри, іграшки на суму 8 820 грн, проведена підписка періодичних видань на суму 3 134 грн.

Працюючи над виконанням річних завдань, педагогічний колектив систематично використовував у роботі інтерактивні форми співпраці з дітьми та батьками, впроваджував у практику методику Н.Гавриш, К.Крутій, елементи методики Л. Шелестової, технологію використання кубиків Нікітіна.

Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми  маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. Вважаю, що головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення  молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми,  яка створена у закладі за останні роки. Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Хочу виразити задоволення тим, що переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв’язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експериментувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

Приємно відзначити, що на даний час наш дошкільний заклад приймає участь в проекті Департаменту Спільнот навчання через гру the LEGO Foundation. В листопаді 2017 року ми отримали набори  LEGO DUPLO  LEGO SISTEM та набори SIX BRIX для кожної дитини в закладі. Дана інноваційна технологія ефективно та продуктивно використовується усіма педагогами закладу. В цьому навчальному році ми  відвідували тренінги в м. Житомир та тренінги, організовані в нашому місті, а також у нашому закладі. Також грандіозною подією стало прийняття участі у архітектурному фестивалі. До цієї події були залучені усі учасники освітнього процесу нашого закладу. Із своєю спорудою ми приймали участь в міському фестивалі педагогічних ідей.


з/п
Профільний
напрямок
Автор технології
Групи
1.
Фізкультурно-
оздоровчий
Методика Є.Вільчковського та  інноваційні підходи до фізичного розвитку дошкільників.
Всі групи
2.
Мовленнєвий
Методика А.Богуш – Мовленнєвий розвиток дошкільнят;
Методика  К.Крутій – Ознайомлення дошкільників зі звуковою будовою слова та речення;
Методика Н.Гавриш – Інноваційна діяльність в розвитку мовлення дошкільнят;
Навчання грамоти за  кубиками  М.Зайцева.
Всі групи
Старші групи
Всі групи
Логопедична «А»
3.
Природничо-
екологічний
Методика Н.Яришевої – роль природи у формуванні особистості дитини;
Всі групи
5.
Пізнавально-
дослідницький
Ейдетика – робота з дітьми на наочних образах з метою розвитку пам’яті та творчого мислення.
Середні, старші
групи
6.
Логіко-
математичний
Методика Е. Шийко – розвиток пізнавальної сфери дитини на третьому році життя.
Використання розвиваючих кубиків Б.Нікітіна
І молодша група
Середня,
старша  «А» групи
7.
 Художньо-естетичний
Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку
Всі  групи
8
Соціально-моральний
Ідеї В.Сухомлинського – формування морально-етичних норм у дошкільнят під час мовленнєвої діяльності.
Логопедична «Б» група
9
Корекційна робота
Методика О.М. Стрельнікової у подоланні заїкуватості у дітей.
Логопедичний масаж за методикою Н.Дьякової та В.Новікової
Логоритмічні хвилинки К.Желєзнової
Арттерапія
Піскотерапія
Логопед Муковоз Т.Ф.
Пракичний психолог
Рожанська Л.М.
10
Авторські програми
Формування основ гендерної культури дошкільників
Розвиток міркувальних навичок у дошкільників
Пракичний психолог
Рожанська Л.М.

 

 

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи.

 

У 2018 – 2019 навчальному році у дошкільному навчальному закладі № 28 «Казка» функціонували 3 загальносадових та 8 групових гуртків. Гуртки представлені у двох напрямках: пізнавальний та художньо – естетичний, метою яких є створення умов для розвитку творчих та інтелектуальних  здібностей  дітей з урахуванням їх вікових особливостей, формування креативної особистості відповідно Базового компонента дошкільної В ДНЗ №28 працювало впродовж року  гуртки за різними напрямками.

Охоплення дошкільників гуртковою роботою в ДНЗ № 28

 


Назва гуртка
Спрямованість
Керівник
Кількість дітей
1
 «Rainbow»
англійська мова
Моісеєва Т.О.
100
2
Камертончик
Гра на дитячих музичних інструментах
Поліщук О.В.
15
3
Дзвінкі голосочки
співи
Кузнєцова Ж.Б.
15
6
Паперове диво
орігамі
Івасюк А.В.
Іськова В.О.
Іщук М.Ю.
Янкова Н.О.
Крутій І.Ю.
Пасічник Т.А.
18
30
30
7
Чарівний світ квілінгу
квілінг

30
8
Модний вирок
моделювання одягу
Тункевич Л.М.
Івасюк А.В.
30
10
Чарівний пензлик
нетрадиційні техніки малювання
Кугай Н.І.
Андрєєва В.С.
17
11
Читайлики
Навчання ранньому читанню за методикою Л.Шелестової
Томашова  І.І.
Семенюк Т.С.
28

           

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази освітнього процесу.

Залучення додаткових джерел фінансування.

Як керівник закладу, значну увагу у розвитку закладу я приділяю зміцненню та модернізації матеріально-технічної бази.

Для належного функціонування закладу протягом 2019-2020 навчального року активно залучалися спонсорські та благодійні внески. Завдання адміністрації полягає у оптимальному прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні фінансового ресурсу. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти і знання нормативно-правової бази щодо їх залучення та використання.

Завдяки активній діяльності педагогів закладу та батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2018-2019 навчальному році значно покращилась. Підчас підготовки до нового навчального року зроблено наступне :

проведено ремонтні роботи туалетів ясельної Б, логопедичної Б, логопедичної А груп,

проведено ремонтні роботи у групових кімнатах середньої В та старшої А груп

замінено компакти в туалетних кімнатах логопедичної А та середньої В груп

встановлено всі дверні блоки середньої А групи за сприяння голови батьківського комітету

встановлено дверні блоки молодшої А, молодшої В, логопедичної Б груп, музичного залу, логопедичного та методичного кабінету на загальну суму 22200 грн

на ремонтні роботи закуплено фарбу на загальну суму 17603 грн

закуплено шафи педагогічні у кількості 3 шт на суму 7900 грн

сушки для рушників у кількості 9 шт на суму 8200 грн

тумби для білизни та тумба для води  у кількості 3 шт на суму 3100 грн

ліжечка у кількості 19 шт на суму 13880 грн

столи офісні у кількості 4 шт на суму 6800 грн

стільці дитячі у кількості 15 шт на суму 2520 грн

водонагрівачі у кількості 2 шт на суму 6300 грн

посуд (відра, чайники) на суму 5860 грн

пилесоси у кількості 2 шт на суму 3200

ЛЕД проектор у кількості 1 шт на суму 3500 грн

канцелярія на суму 3200 грн

подушки у кількості 27 шт на суму 4320 грн

миючі, чистячі засоби та пральний порошок на загальну суму 28484 грн 73 коп

 Завдяки коштам місцевого та обласного бюджету придбано:

ліжечка у кількості 15 шт на суму 13800 грн

стільчики у кількості 30 шт на суму 8100 грн

ноутбук у кількості 2 шт на суму 25320 грн

унітази у кількості 3 шт на суму 4500 грн

ремонт пральної машини та кух обладнання на суму 3000 грн

на ремонт покрівлі даху з місцевого бюджету було виділено 50000 грн

Активне осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий лише за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Під час планової перевірки Держпродспоживслужби приписом від 21 січня 2019 року визначено наступні заходи,  які потрібно усунути першочергово:

Провести ремонт підлоги у групових старшої «Б», «В», середньої «Б», молодшої «Б» груп

Замінити крани умивальників в туалеті середньої «В» групи

Відремонтувати пральну машинку.

Забезпечити заклад достатньою кількістю мʼякого  інвентарю (покривал)

Забезпечити зберігання прибирального інвентарю в господарських шафах

Забезпечити працівників закладу достатньою кількістю спецодягу, що відповідає санітарним вимогам

Не допускати одночасне використання в одному приміщенні ламп різного типу

Контролювати своєчасне вивезення твердих побутових відходів, забезпечити санітарну очистку території, зокрема поблизу контейнерного майданчика

Деякі заходи ми запланували до усунення під час ремонтних робіт, а деякі заходи будуть усунені за наявності фінансування.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

Одним з пріоритетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників ДНЗ №28 з шкідливими умовами праці, яким проводиться доплата у розмірі 10 % від посадового окладу.

В закладі ведеться систематична робота щодо безпеки життєдіяльності працівників: видаються накази, проводяться інструктажі, навчання та перевірка знань

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах, батьківських зборах та конференціях.

Спільно із профспілковим комітетом протягом року створювалися заходи щодо соціального захисту, зміцнення здоров’я педагогічних працівників:

5 працівникам надавалася матеріальна допомога у зв’язку із втратою ріних;

2 працівникам надавалася матеріальна допомога у зв’язку із важким матеріальним становищем;

2 працівникам надавалася матеріальна допомога у зв’язку із довготривалим лікуванням;

працівники закладу мали можливість відвідати Почаїв, побувати у Карпатах, переглянути вистави українських драматичних театрів у будинку культури та у нововідродженому театрі.

Велику увагу у своїй роботі  приділяю створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки життєдіяльності, тематичний місячник «Увага! Діти – на дорозі!» та інші, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо- оздоровчий режим роботи, харчування дітей збільшено з метою вітамінізації та оздоровлення.

 

Додаток 1.

Аналіз харчування дітей за 2019-2020 н.р.

Робота з організації харчування дітей ДНЗ №28 здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 № 298\227.

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ №28 відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Комірником Шемет М.М. та сестрою медичною старшою Борисовою-Курієць О.В. ведеться суворий контроль за якістю продуктів, що поставляються у заклад.

Одним із важливих моментів контролю за якістю харчування дітей в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в «Журналі обліку виконання натуральних норм харчування». На основі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Плановою перевіркою Держпродспоживслужби відповідно до припису від 18 січня було встановлено певні недоліки, а саме:

не визначене місце для зберігання прибирального інвентарю на харчоблоці

черпаки для І-ІІІ страв та ножі для чистки овочів потребують оновлення маркування

у буфетах-роздаткових наявний пощерблений посуд, емальований посуд з пошкодженою емаллю

зберігання в коморі розпакованих чаю та печива

Дані недоліки були прийняті до уваги та негайно усунені.

Сестра медична старша Борисова-Курієць О.В. веде документацію щодо харчування дітей, разом з комірником та кухарем складає перспективне меню, меню-розкладку, здійснює контроль за харчуванням дітей, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед батьків, здійснює С-вітамінізацію, контролює дотримання технології приготування їжі, вихід і якість готових страв, санітарний стан харчоблоку, дотримання правил особистої гігієни персоналом, відмічає в журналі здоров’я працівників харчоблоку своєчасність проходження медоглядів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ № 28 ведеться на достатньому рівні.

 

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту», дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

· Створення безпечних умов для перебування дітей..

· Організація догляду за дітьми.

· Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

· Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД

· Робота з батьками.

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі на протязі року. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання правил ТБ, ПП, БЖД. Це питання заслуховується на нарадах при завідувачі, педрадах, батьківських зборах, тощо.

Планова перевірка щодо додержання та виконання вимог законодавства у сферах цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки проводиться систематично інспекторами Бердичівського міськрайвідділу Управління ДСНС, відповідно чергового припису від 13.03.2019 р було визначено наступні заходи:

Будівлю та приміщення ДНЗ обладнати системами протипожежного захисту

Розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування всіх задіяних працівників.

Приміщення елекрощитової відділити протипожежними перешкодами

Пожежним кран-комплектам провести технічне обслуговування

Для визначення місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння установити вказівні знаки згідно вимог

Деякі заходи були усунені негайно, а деякі заходи будуть усунені за наявності фінансування.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у жовтні 2018р було проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт ДНЗ №28. Соціальним педагогом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами, проведене матеріально-побутове обстеження сімей дітей пільгового контингенту.

В ДНЗ №28 дітей з багатодітних сімей— 20.

Сім’ям надавались консультації практичного психолога, соціального педагога та вчителів-логопедів.

Для категорії цих дітей організовано 50% оплата за харчування, Батькам надаються додаткові консультації спеціалістів.

У закладі виховується двоє дітей-інвалідів та  1дитина-сирота під опікою вони забезпечені безкоштовним харчуванням.

Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III;рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від  22.04.2016 № 126  «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 25.01.2016 № 7 «Про встановлення розміру вартості харчування дітей у навчальних закладах міста» в дошкільному навчальному закладі звільняються від плати за харчування діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Таких дітей з малозабезпечених сімей в закладі станом на 03.06.2019 налічується 22  дитини.

Дітей учасників АТО у закладі виховується 23. Їм також забезпечене безкоштовне харчування за рішенням міської ради.

Також у закладі перебуває 2 дитини переселенці з Донецької області.

Стан дитячого травматизму

Протягом 2018-2019 навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травмавтизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та фомуванню здорового способу життя.

За період 2018-2019 навчального року було зафіксовано 2 випадки травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі. Одна травма зафіксована як мікротравма, а інша зафіксована в травпункті як забиття колінного суглоба.

 

Виконання Закону України «Про звернення громадян»

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в дошкільному навчальному закладі № 28 проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян, оформлений інформативний куточок щодо порядку звернення громадян.

За минулий навчальний рік кількість усних звернень склала 129 із них 110 з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 9 щодо працевлаштування. Порушені питання розглянуті, надані відповіді.


2018 р.pptx

До Всіх Статей

Наша Адреса:

м. Бердичів,
вул. Руська 26
E-mail: kazka28@ukr.net
E-Адреса: http://dnz-kazka.org.ua

Телефони для довідок:

+38 (04143) 21366
+38 (04143) 26066
+38 (067) 3961123

Ми в соціальних мережах:
Copyright © 2016-2019. Всі права захищено.